Disclaimer website BANSPA

Inhoud van de website

BANSPA doet zijn uiterste best om via de website correcte en zo actueel mogelijke informatie te verstrekken. We doen hiervoor soms ook beroep op derden. We kunnen echter niet garanderen dat alle geboden info volledig juist en accuraat is. Merkt u dat er iets niet correct is? Laat het ons weten via info@banspa.brussels. We doen er alles aan om de informatie juist te houden. Op de website staan links naar websites en/of pagina’s van andere organisaties. Voor de inhoud op die websites zijn deze organisaties verantwoordelijk.

De informatie op deze website is van algemene aard, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd.

Gebruik van de website

Als gebruiker van deze website dient u er zich eveneens van bewust te zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat u daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan BANSPA niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site, of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt, met welk doel dan ook.
BANSPA poogt ook om de website foutloos of ononderbroken te laten functioneren en te vrijwaren van virussen. We kunnen ongestoord gebruik echter niet garanderen. BANSPA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan een computer, hard- of software, virussen en andere ongemakken door het gebruik van deze website.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van BANSPA staan links naar websites van derden. U kiest zelf of u deze wenst te openen. BANSPA geeft ze als suggestie, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud. BANSPA kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site, noch voor de inhoud of de kenmerken ervan, of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Informatie gebruiken – intellectuele-eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie berusten bij BANSPA. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BANSPA.
U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wijzigingen

BANSPA heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Laatste wijziging op 19 maart 2024.