Beste bezoek(st)er,


We verwelkomen u graag op de website van BANSPA, de Brusselse Adviesraad van Nederlandstalige Sociale Partners.

BANSPA is het overlegorgaan van de Nederlandstalige sociale partners in het Brusselse werkveld van tewerkstelling, beroepsopleiding en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een biotoop waar zich talrijke uitdagingen stellen in de beleidsdomeinen werk, opleiding en de afstemming tussen beide. De adviesraad stelt zich als doel stappen te ondernemen in deze domeinen, met bijzondere aandacht voor een betere afstemming tussen Brusselse gewestmateries en Vlaamse gemeenschapsmateries. Zo bouwt BANSPA mee aan een Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar werken en (levenslang) leren nog aangenamer wordt. 

Deze website biedt u alvast een kijk op de verschillende facetten van de BANSPA-werking. Zo kunt u lezen welke organisaties in BANSPA zetelen, en welke adviezen BANSPA door de jaren heen heeft uitgebracht. We wensen u alvast veel plezier hiermee!

 

Kobe Martens - Voorzitter BANSPA

Frans De Keyser - Ondervoorzitter BANSPA